Konsultationstyper

Fremmøde: Den “klassiske” konsultation hvor du som patient kommer i klinikken. Til planlagte ikke-akutte konsultationer er der som regel sat 15 min af. Det inkluderer også lægens arbejde i journalen før og efter selve konsultationen. Til årskontroller af kroniske sygdomme, svangrebesøg mv kan der være sat længere tid af. Har du mange emner du gerne vil tale med lægen om kan det derfor være nødvendigt at bestille flere tider. Vores overenskomst med Regionerne er desværre sådan at vi kun honoreres for een konsultation pr. patient pr. dag, så de flere konsultationer skal ligge på hver sin dag. Har du problemstillinger der ikke umiddelbart kræver at lægen undersøger dig fysisk, kan du forehøre dig om en video-konsultation, se mere herom nedenfor.

Telefon: Telefonkonsultationer er egnede til korte, afgrænsede problemstillinger der ikke kræver at lægen kan se dig, eller undersøge dig. Det kan fx være spørgsmål til medicin du tager eller opfølgning på aftaler lavet ved en tidligere fremmøde konsultation. Vi vil meget gerne undgå receptfornyelser telefonisk – det er muligt at bestille fornyelse af recepter på fast medicin under “selvbetjening” her på siden, eller via apps som “Medicinkortet”.

E-mail: Du kan skrive til lægen under “selvbetjening” her på siden. E-mails egner sig til enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver svar på supplerende spørgsmål fra lægens side. Svartiden kan være op til 5 hverdage.

Video: Fra 1. september 2022 tilbyder vi videokonsultation der kan bruges i stedet for en almindelig konsultation, hvor det giver mening ift problemstillingen. Foreløbigt hos de 5 faste læger. Man skal fortsat booke en tid på vanlig vis. På tidspunktet for konsultationen skal man logge på appen “Min Læge”, hvor man tager plads i det virtuelle venteværelse. Se mere her.