Nye priser på attester

Pr. 22.8.22 har vi ændret priserne på en række attester – de nye priser fremgår her.

Ændringerne skyldes at vi har gennemgået taksterne ift. gennemsnittet for andre lægehuse og justeret så taksterne svarer til markedsniveauet.

Angående attestation ved sygdom (også kaldet varighedserklæring, frihåndsattest eller blot “sygemelding”): Du vil måske bemærke at prisen er ændret væsentligt ift. tidligere. Det er vigtigt at bemærke at udgiften skal afholdes af din arbejdsgiver. Ændringen skyldes dels ovenstående justering ift. markedsniveauet, men derudover har vi valgt at differentiere mellem denne attest og den såkaldte mulighedserklæring der er sat til en lavere takst. Hvor en varighedserklæring netop blot angiver den forventede varighed af en sygemelding, så giver mulighedserklæringen mulighed for at både arbejdsgiver, lønmodtager og læge kan anføre hvilke eventuelle tiltag der vil kunne gøre det muligt at fortsætte, eller vende tilbage til, arbejdet igen. Det er således et langt mere brugbart redskab.

Der er intet lovkrav om anvendelse af hverken varighedserklæring eller mulighedserklæring og disse attester har ikke betydning ift. evt. sygedagpenge.

Såfremt arbejdsgiver ønsker enten varighedserklæring eller mulighedserklæring, så er de forpligtiget til at betale for denne. Rent praktisk har vi ikke mulighed for at sende denne regning direkte til arbejdsgiver og derfor skal attesten betales i lægehuset og udgiften efterfølgende refunderes af arbejdsgiver.

Du kan læge mere ang. sygemeldinger her.