Ydelser og priser

Der findes mange typer private ydelser, herunder attestudfærdigelse, vaccinationer og lægehjælp for turister. Fælles for dem alle er, at ydelserne gives ved private konsultationer, som ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Du skal derfor selv betale for ydelsen.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et udeblivelsesgebyr på 300 kr, hvis du udebliver fra en privatkonsultation uden afbud senest dagen før.

Nedenfor i oversigten er vist nogle af de attester, vi laver mest. Aktuelle vaccinationspriser kan ses her. Øvrige priser er afhængige af tidsforbrug. Spørg i lægehuset, hvis du er i tvivl om prisen.

Priser på private ydelser pr. 1. dec 2023

Attester (ikke momsbelagte)Pris
Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg)900
Mulighedserklæring (til arbejdsgiver – som skal refundere dit udlæg)700
Attestation ved sygdom fra studie (kræver gyldigt studiekort)400
Attester (momsbelagte)Pris inkl moms
Motorattest til kørekort600
Ansøgning om handicapkort700
Attester ifm udlandsrejser inkl afbestillingsforsikring700
Attester til sportsbegivenheder (fx marathons, dykning mv)700
Øvrige private attester (afregnes efter tidsforbrug)Spørg os
Forsikringsattester (momsbelagte)Pris inkl moms
FP 220 (Blodtryks- og lipidattest)1500
FP 230 (HIV-antistof attest)1250
FP 300 (Begyndelsesattest)1250
FP 350 og FP 360 (Statusattest til forsikringsselskab)1500
FP 401 (Lægeattest ved nedsat erhvervsevne)1500
FP 410 (Generel funktionsattest)1500
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 470, FP 480, FP 490 (Funktionsattest)3000
FP 500 og FP 5102250
Særlige gebyrerGebyrsats
Udeblivelse fra private konsultationer uden afbud senest dagen før300
Ansøgning om enkelttilskud på specifikt præparat200
Gebyr for eftersendelse af regning ved manglende betaling i klinikken50
Rykkergebyr for ubetalte regninger, pr. rykker100
1. kopi af din journal tilsendt elektronisk til dig0
2. kopi og efterfølgende kopier af din journal300

Vaccinationer

Vaccinationer, der ikke er omfattet af gratis vaccinationsprogrammer, gives ved en privat konsultation, altså udenfor den offentlige sygesikring. Du betaler derfor et vaccinationsgebyr (300 kr, pr. 1. jan 2024) for hver konsultation foruden prisen for de enkelte vacciner. Efter aftale med lægen og udstedelse af recept, købes vaccinen på apoteket og medbringes på dagen for vaccinationen. Enkelte vacciner bestiller vi hjem til klinikken. Spørg personalet ved tvivl.

Du kan finde priser for de enkelte vacciner på medicin.dk

Tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker til personer >65 år er udløbet. Man kan få tilskud hvis man opfylder visse kriterier (se hvilke på følgende link). Vi bestiller ikke vaccinerne hjem, men udsteder recept så vaccinen kan hentes på apoteket (med eller uden tilskud) og derefter gives i klinikken.

Der kan læses om de enkelte vaccinationer i Statens Seruminstituts Vaccineleksikon.