Sygemeldinger

Sygdom og arbejde
En sygemelding er et tillidsforhold mellem dig og din arbejdsgiver. Når du sygemelder dig fra dit arbejde, kan din arbejdsgiver kræve, at du dokumenterer dit sygefravær – uanset længden af fraværet. Vi anbefaler, at du altid får en skriftlig anmodning fra din arbejdsgiver om, at der ønskes en lægeerklæring og hvor det også fremgår, at det er din arbejdsgiver, der betaler attesten. Hvornår din arbejdsgiver kræver dokumentation varierer. Nogle kræver dokumentation efter få dages sygdom, mens andre aldrig kræver nogen dokumentation – det afhænger af din arbejdsgiver og lokale regler på arbejdspladsen.

Nogle vigtige pointer omkring sygemeldinger
Når du melder dig syg, er det vigtigt at være opmærksom på nogle forhold som anført nedenfor.

  • Det er dig selv, der melder dig syg – det er ikke lægen, der sygemelder dig.
  • Der er dig selv, der raskmelder dig – ikke lægen.
  • Lægen vil af og til – ud fra en lægefaglig vurdering ud fra en samtale med dig – tilråde en kortere sygemelding.
  • Det kræver ikke lægens tilladelse til at melde sig syg – det er dit eget ansvar.
  • Lægen vil sjældent kunne skrive en attest på sygdom, lægen ikke kan påvise eller ikke har dokumentation for. Attester kan ligeledes ikke udfærdiges på efterbevilling, hvis der ikke foreligger dokumentation for sygdom.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan passe dit arbejde på grund af sygdom gennem længere tid, så må du gerne kontakte os, så vi er orienteret om, at du er sygemeldt. Uanset årsagen til sit sygefravær, bliver kommunen involveret ganske hurtigt, da de yder refusion til din arbejdsgiver til din løn. I forlængelse heraf ønsker kommunen ofte en lægeattest, der udfyldes af din læge sammen med dig. Derfor er det en fordel, at vi har kendskab til din situation og hvorfor du er sygemeldt.

Mulighedserklæringen
Mulighedserklæringen bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn, der skal tages til dit helbred for, at du helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet. Mulighedserklæring er delt i to dele og laves sammen med din arbejdsgiver.

  1. del af erklæringen udfyldes af dig og din arbejdsgiver på baggrund af en personlig samtale. Formålet med samtalen er at afklare, hvilke muligheder du på trods af din sygdom, har for at løse arbejdsopgaver i større eller mindre omfang. Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler, men kan kun kræve oplysninger om dine funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet.
  1. del af erklæringen udfyldes efterfølgende af din læge, Ud fra erklæringens første del (som du medbringer) og en samtale med dig, tager lægen stilling til mulighederne for, at du helt eller delvist kan genoptage arbejdet, og om de ovennævnte aftaler er lægefagligt forsvarlige. Lægen kan også foreslå tilpasning af arbejdet og give et skøn over sygdommens varighed. Alle disse forhold attesteres og begrundes af lægen på erklæringen, som du efterfølgende får med til din arbejdsgiver.

Mulighedserklæringen dækkes ikke af sygesikringen, men af din arbejdsgiver. Du er oftest nødt til at lægge ud og betale attesten i lægehuset og herefter få pengene refunderet af din arbejdsgiver. Se priser her.

Frihåndsattest (varighedsattest)
Der vil være tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lave en mulighedserklæring. Det kan eksempelvis være sygemelding på den første feriedag, i en opsigelsesperiode eller en afskedigelsessituation. Din arbejdsgiver kan bede dig kontakte din læge, som herved kan udfylde en frihåndattest (attest på lægens eget brevpapir) med et lægefagligt skøn over sygdommens varighed og prognose.

Frihåndsattesten dækkes ikke af sygesikringen, men af din arbejdsgiver. Du er dog oftest nødt til at lægge ud og betale attesten i lægehuset og herefter får pengene refunderet af din arbejdsgiver. Se priser her.