Psykologhjælp

Behov for psykologhjælp?
Der kan være mange grunde til, at man ønsker at tale med en psykolog, fx arbejdsrelateret stress, skilsmisser, livskriser eller eksistentielle problemer. Der kan også være tale om psykisk sygdom, såsom depression og angst. Uanset baggrunden for dit ønske om psykologhjælp, vil vi i første omgang bede dig bestille en tid i lægehuset, så vi kan vurdere dig ud fra en samtale omkring dit problem. Herfra vil vi lægge en plan for den hjælp, vi lægefagligt vurderer, du bedst har gavn af.

Kan jeg henvises til psykolog over telefonen/mail?
Nej, vi henviser som udgangspunkt ikke over telefonen/mail. Vi er nødt til at sætte os ind i din situation, før vi kan evt. kan henvise dig. Ikke mindst, fordi der ved henvisning er ventetid på psykologhjælp, hvorfor vi skal være sikre på, at din tilstand tillader ventetid og ikke et mere akut behandlingsbehov.

Faste henvisningskriterier for psykologhjælp med offentligt tilskud
Der ydes kun tilskud efter henvisning til personer, der opfylder én af nedenstående kriterier

 • Røveri, volds og voldtægtsofre.
 • Trafik og ulykkesofre.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle
  overgreb.
 • Personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 • Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på
  henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Henvisningen skal tages i brug indenfor 1 måned efter den er lavet.

Lægehenvisning til behandling skal normalt udstedes senest 6 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte og kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden.

Tilskud og egenbetaling
Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til maksimalt 12 konsultationer. Personer som behandles for depression eller angst kan dog genhenvises, således at tilskud ydes for op til 24 konsultationer i alt.

Er du mellem 18 og 24 år?
Er du lægehenvist til psykologhjælp for angst eller depression og er du mellem 18-24 år er behandlingen med fuldt tilskud fra sygesikringen, dvs. uden egenbetaling for dig.

Hvor henvender jeg mig?
Behandlingen skal ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Du kan finde oversigt over psykologer i regionen på sundhed.dk