Lægetelefontid ophører

Fra 1. marts 2024 vil der ikke længere være lægetelefontid 12-12:30. Har du spørgsmål beder vi dig ringe til sekretariatet i tidsrummet 8-10, 10:30-11:45 & 14-14:45 – vurderes det her at din henvendelse kun kan besvares af lægen, aftales en opringning – enten på telefon eller video – med en af lægerne. På denne måde udnytter vi lægernes tid bedst og som patient undgår man at skulle vente i en lang telefon-kø for at tale med lægen.

Vi kommer til at bruge videokonsultationer i stigende grad. Du skal bruge appen MinLæge og du kan læse mere om hvordan her.

Joachim stopper i Gribskov Lægecenter

Efter 11 år som kompagnon her i Lægecentret, har jeg valgt at holde op pr. 30/9, grundet planer om at flytte til København.

Jeg vil blive afløst af speciallæge i Almen Medicin Karin Hamberg, fra den 1/10. Vi regner med at Karin indtræder som ny kompagnon i lægeklinikken fra 1/1-2024.

Med venlig hilsen

Joachim Nordahl

Almen praksis deltager ikke i efterårets vaccinationsindsats

Politikerne har besluttet at praktiserende læger i den kommende sæson ikke får nogen rolle i forbindelse med vederlagsfri vaccination af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19. I stedet kan man blive vaccineret på de regionale vaccinationscentre.

For mange borgere, som har været vant til at få foretaget vaccinationen i trygge rammer hos deres egen læge – ofte i forbindelse med, at de alligevel kom forbi i anden sammenhæng – er det en forringelse, at de nu for de flestes vedkommende får længere til nærmeste vaccinationssted. Det samme er tilfældet for alle de borgere, som ønsker lægelig rådgivning om vaccination. 

Vi håber, at denne forringelse af tilgængeligheden ikke fører til, at tilslutningen til vaccinationsprogrammet bliver forringet, til skade for udsatte borgeres helbred og folkesundheden.

For vejledning henvises til regionens rådgivningsfunktion på 38 64 99 00

Generationsskifte

Ja så kommer tiden, til det bliver min tur. Jeg kan sige det højt nu.
Og det bliver 01.01.2023.

Flere af mine gode patienter har spurgt mig i den sidste tid: “Per hvor længe holder du så ud?” Mit svar har været noget nølende, for det hele har først skulle falde helt på plads.
Førend det har kunnet meldes endeligt ud til vores patienter.

Og ja jeg holder stadigt ud som læge. Og ja det bliver ikke længere som fast praktiserende læge og medejer af Gribskov Lægecenter. Jeg skal nu ud og vikariere som almenlæge i vores pressede sundhedsvæsen, som har så stort brug for arbejdskraft i disse tider.
Og jeg føler og mener, at jeg stadigt har masser at tilbyde som læge til mine patienter.

Og den nye læge efter mig bliver Asger Bjerregård. Han er den rette person, fuld af energi, stærk fagligt og et løft til vores fine lægehus. Jeg håber, at I tager godt imod ham. Og flere af jer kender ham allerede godt, da han med udgangen af året har været fast uddannelseslæge i et år hos os. Her har han afsluttet sin speciallægeuddannelse indenfor almen medicin. Så han er helt klar til opgaven.

Jeg vil gerne sige et stort tak til jer alle.
Mine mange patienter i lægehuset.
Det har været 25 gode år sammen med jer, personalet og mine søde kolleger.

Men ja jeg er klar nu.
Og ja tiden er klar til et generationsskifte ved Gribskov Lægecenter.

Kærlig hilsen fra
læge Per

Vaccinationer til oktober

Fra 1. oktober begynder Sundhedsstyrelses tilbud om vaccination mod influenza, pneumokokker og boostervaccination mod covid-19.

Gribskov Lægecenter tilbyder i den forbindelse drop-in vaccination den 4. oktober, 6. oktober og 11. oktober i tidsrummet 14-18.

Covid-19-vaccination tilbydes til:

  • Personer over 50 år
  • Personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
  • Gravide
  • Pårørende til personer i særligt øget risiko
  • Sundheds- og plejepersonale

Influenzavaccination tilbydes til:

  • Personer over 65 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Personer med visse kroniske sygdomme samt personer med BMI > 35. Se nærmere her.
  • Sundheds- og plejepersonale
  • Børn i alderen 2-6 år (vaccineres ikke i ovenstående drop-in tilbud – nærmere info om vaccination af børn i klinikken kommer senere)

Pneumokokvaccination gives hver 6. år og tilbydes til personer over 65 år samt personer med svært nedsat immunforsvar (læs nærmere her)

Nye priser på attester

Pr. 22.8.22 har vi ændret priserne på en række attester – de nye priser fremgår her.

Ændringerne skyldes at vi har gennemgået taksterne ift. gennemsnittet for andre lægehuse og justeret så taksterne svarer til markedsniveauet.

Angående attestation ved sygdom (også kaldet varighedserklæring, frihåndsattest eller blot “sygemelding”): Du vil måske bemærke at prisen er ændret væsentligt ift. tidligere. Det er vigtigt at bemærke at udgiften skal afholdes af din arbejdsgiver. Ændringen skyldes dels ovenstående justering ift. markedsniveauet, men derudover har vi valgt at differentiere mellem denne attest og den såkaldte mulighedserklæring der er sat til en lavere takst. Hvor en varighedserklæring netop blot angiver den forventede varighed af en sygemelding, så giver mulighedserklæringen mulighed for at både arbejdsgiver, lønmodtager og læge kan anføre hvilke eventuelle tiltag der vil kunne gøre det muligt at fortsætte, eller vende tilbage til, arbejdet igen. Det er således et langt mere brugbart redskab.

Der er intet lovkrav om anvendelse af hverken varighedserklæring eller mulighedserklæring og disse attester har ikke betydning ift. evt. sygedagpenge.

Såfremt arbejdsgiver ønsker enten varighedserklæring eller mulighedserklæring, så er de forpligtiget til at betale for denne. Rent praktisk har vi ikke mulighed for at sende denne regning direkte til arbejdsgiver og derfor skal attesten betales i lægehuset og udgiften efterfølgende refunderes af arbejdsgiver.

Du kan læge mere ang. sygemeldinger her.

Videokonsultationer

Fra 1. september har vi mulighed for at tilbyde videokonsultationer i et begrænset omfang. Da ikke alle emner er egnet til video, skal du ringe herop og bestille tid. Læs mere om fremgangsmåden her.